Hung Gar - Sifu Sewer, student of Chiu Chi Ling, demonstrating shaolin hung gar kung fu:   

Episode: 0Description:

Sifu Sewer who is the student of hung gar master Chiu Chi Ling is demonstrating shaolin hung gar kung fu


Views: 15372
 
 
Categories

Hung Gar
Taijiquan
Baguazhang
Eagle Claw
Yi Jin Jing
White Dragon
Hsing I Chuan
Shi Yan Ming
White Lotus Kung Fu
Drunken Kung Fu
Di Gong Chaun
Kung Fu Movies
Fa Jing
Mizong Quan
Jackie Chan
Choy Li Fut
Free Full Kung Fu Movies
 
Partners
 
Info
Chinese Kung Fu Videos
Template designed by www.prajith.org