Drunken Kung Fu - Shaolin Drunken Kungfu Stage Demo With Drunken Fist, Drunken Sword and Drunken Stick:   

Episode: 0Description:

Shaolin drunken Kungfu stage show by shaolin monks. Warrior monks of shaolin demonstrating various drunken kung fu styles like Drunken Fist, Drunken Sword and Drunken Stick.


Views: 10298
 
 
Categories

Hung Gar
Taijiquan
Baguazhang
Eagle Claw
Yi Jin Jing
White Dragon
Hsing I Chuan
Shi Yan Ming
White Lotus Kung Fu
Drunken Kung Fu
Di Gong Chaun
Kung Fu Movies
Fa Jing
Mizong Quan
Jackie Chan
Choy Li Fut
Free Full Kung Fu Movies
 
Partners
 
Info
Chinese Kung Fu Videos
Template designed by www.prajith.org