Yi Jin Jing - Shaolin Yi Jin Jing:   

Episode: 1Description:

A Shaolin monk demonstrating Yi Jin Jing (I Chin Ching). Yi Jin Jing literally 'Muscle Tendon Change Classic'  is said to be developed by Da mo. Shaolin Yi Jin Jing is a qigong type exercise.


Views: 9712
 
 
Seasons

Hung Gar
Taijiquan
Baguazhang
Eagle Claw
Yi Jin Jing
White Dragon
Hsing I Chuan
Shi Yan Ming
White Lotus Kung Fu
Drunken Kung Fu
Di Gong Chaun
Kung Fu Movies
Fa Jing
Mizong Quan
Jackie Chan
Choy Li Fut
Free Full Kung Fu Movies
 
Partners
 
Info
Chinese Kung Fu Videos