Kungfu-Wushu.org

 

Kung Fu VideosTaijiquan - Chen Xiaowang demonstrating Xinja Erlu (old video):
  Description:

Tai chi master Chen Xiaowang demonstrating Xinja Erlu form of tai chi chuan. This video is recorded in the year of 1977


11512 people viewed Chen Xiaowang demonstrating Xinja Erlu (old video) before you.

Other Kung Fu Videos of the category - Taijiquan

Master Sun Anguang- Sun style Taijiquan techniques against hand grab
Master Sun Anguang- Sun style Taijiquan techniques against hand grab
Chen Bing - Push Hands: Tai Chi vs mma Part 2
Chen Bing - Push Hands: Tai Chi vs mma Part 2

Wudang Three Treasures Tai Chi Chuan
Wudang Three Treasures Tai Chi Chuan
Tai Chi Fighting Application by Sifu Ken Gullette - Part 2
Tai Chi Fighting Application by Sifu Ken Gullette - Part 2

Taijiquan Performance from USKSF championship 1998
Taijiquan Performance from USKSF championship 1998
Taijiquan Performed by 3 old grand masters
Taijiquan Performed by 3 old grand masters

Master Wong - Taijiquan Applications samples
Master Wong - Taijiquan Applications samples
Vaughn Anderson with Sifu Zhang - Tai Chi vs MMA
Vaughn Anderson with Sifu Zhang - Tai Chi vs MMA

Chen Pengfi performing Xinjia yilu form of chen Taijiquan
Chen Pengfi performing Xinjia yilu form of chen Taijiquan
Chen Bing Demonstrating 38 form tai chi
Chen Bing Demonstrating 38 form tai chi

Taichi Master George Xu explaining what chi is
Taichi Master George Xu explaining what chi is
Sun Taijiquan techniques against punches
Sun Taijiquan techniques against punches

Master Fu Wing Fei demonstrating fu Taijiquan style applications
Master Fu Wing Fei demonstrating fu Taijiquan style applications
Grandmaster Chen Zhenglei demonstrating chen style tai chi chuan
Grandmaster Chen Zhenglei demonstrating chen style tai chi chuan

Taiji 42 Step Form -Part 1
Taiji 42 Step Form -Part 1
Taiji 42 Step Form -Part 3
Taiji 42 Step Form -Part 3

Tai chi sword Part 1
Tai chi sword Part 1
Taiji 42 Step Form -Part 2
Taiji 42 Step Form -Part 2

Tai Chi Fighting Application by Sifu Ken Gullette
Tai Chi Fighting Application by Sifu Ken Gullette
Wu Taiji Push Hands by old Taiji master
Wu Taiji Push Hands by old Taiji master

Xinjia Yilu by Master Chen Xiaowang
Xinjia Yilu by Master Chen Xiaowang
Master Wang Zhi Ping Performing Chen Style 18 Pattern Taichi
Master Wang Zhi Ping Performing Chen Style 18 Pattern Taichi

Chen Bing - Push Hands: Tai Chi vs mma Part 1
Chen Bing - Push Hands: Tai Chi vs mma Part 1
Rijeka Tai Ji Quan Club - Push hands
Rijeka Tai Ji Quan Club - Push hands

Tai chi sword Part 2
Tai chi sword Part 2
Tai chi sword Part 3
Tai chi sword Part 3

Application of Tai chi chuan Whirlwind Kick by Master Jesse Tsao
Application of Tai chi chuan Whirlwind Kick by Master Jesse Tsao
Tai Chi Chuan tournament at Florida(1988)
Tai Chi Chuan tournament at Florida(1988)

8 step Yang Tai Chi Form Demonstration
8 step Yang Tai Chi Form Demonstration
Shaolin Fighting Monk Wu Shangwei demonstrating Taichi at Hillcrest Jujitsu
Shaolin Fighting Monk Wu Shangwei demonstrating Taichi at Hillcrest Jujitsu

Shi Ming : No-touch dim mak
Shi Ming : No-touch dim mak
Chen Style Taijiquan form Xinjia Yilu by Ren Guangyi
Chen Style Taijiquan form Xinjia Yilu by Ren Guangyi