Kungfu-Wushu.org

 

Kung Fu VideosTaijiquan - Chen Pengfi performing Xinjia yilu form of chen Taijiquan:
  Description:

Chen Pengfi performing Taijiquan. He is the son of famous tai chi master Chen Xiaowang. The chen style taijiquan form performed is Xinjia yilu . This is performed by Chen Pengfi on Chenjiagou tournament held at Jiaozuo.


11443 people viewed Chen Pengfi performing Xinjia yilu form of chen Taijiquan before you.

Other Kung Fu Videos of the category - Taijiquan

Chen Style Taijiquan form Xinjia Yilu by Ren Guangyi
Chen Style Taijiquan form Xinjia Yilu by Ren Guangyi
Taiji 42 Step Form -Part 1
Taiji 42 Step Form -Part 1

Rijeka Tai Ji Quan Club - Push hands
Rijeka Tai Ji Quan Club - Push hands
Tai chi sword Part 2
Tai chi sword Part 2

Master Wang Zhi Ping Performing Chen Style 18 Pattern Taichi
Master Wang Zhi Ping Performing Chen Style 18 Pattern Taichi
Wu Taiji Push Hands by old Taiji master
Wu Taiji Push Hands by old Taiji master

Taiji 42 Step Form -Part 2
Taiji 42 Step Form -Part 2
Xinjia Yilu by Master Chen Xiaowang
Xinjia Yilu by Master Chen Xiaowang

Vaughn Anderson with Sifu Zhang - Tai Chi vs MMA
Vaughn Anderson with Sifu Zhang - Tai Chi vs MMA
Tai Chi Chuan tournament at Florida(1988)
Tai Chi Chuan tournament at Florida(1988)

Master Wong - Taijiquan Applications samples
Master Wong - Taijiquan Applications samples
Master Fu Wing Fei demonstrating fu Taijiquan style applications
Master Fu Wing Fei demonstrating fu Taijiquan style applications

Tai chi sword Part 1
Tai chi sword Part 1
Shaolin Fighting Monk Wu Shangwei demonstrating Taichi at Hillcrest Jujitsu
Shaolin Fighting Monk Wu Shangwei demonstrating Taichi at Hillcrest Jujitsu

Tai Chi Fighting Application by Sifu Ken Gullette - Part 2
Tai Chi Fighting Application by Sifu Ken Gullette - Part 2
Taijiquan Performed by 3 old grand masters
Taijiquan Performed by 3 old grand masters

Chen Bing - Push Hands: Tai Chi vs mma Part 1
Chen Bing - Push Hands: Tai Chi vs mma Part 1
8 step Yang Tai Chi Form Demonstration
8 step Yang Tai Chi Form Demonstration

Grandmaster Chen Zhenglei demonstrating chen style tai chi chuan
Grandmaster Chen Zhenglei demonstrating chen style tai chi chuan
Sun Taijiquan techniques against punches
Sun Taijiquan techniques against punches

Taichi Master George Xu explaining what chi is
Taichi Master George Xu explaining what chi is
Shi Ming : No-touch dim mak
Shi Ming : No-touch dim mak

Tai chi sword Part 3
Tai chi sword Part 3
Chen Bing Demonstrating 38 form tai chi
Chen Bing Demonstrating 38 form tai chi

Wudang Three Treasures Tai Chi Chuan
Wudang Three Treasures Tai Chi Chuan
Taiji 42 Step Form -Part 3
Taiji 42 Step Form -Part 3

Tai Chi Fighting Application by Sifu Ken Gullette
Tai Chi Fighting Application by Sifu Ken Gullette
Application of Tai chi chuan Whirlwind Kick by Master Jesse Tsao
Application of Tai chi chuan Whirlwind Kick by Master Jesse Tsao

Master Sun Anguang- Sun style Taijiquan techniques against hand grab
Master Sun Anguang- Sun style Taijiquan techniques against hand grab
Chen Xiaowang demonstrating Xinja Erlu (old video)
Chen Xiaowang demonstrating Xinja Erlu (old video)

Chen Bing - Push Hands: Tai Chi vs mma Part 2
Chen Bing - Push Hands: Tai Chi vs mma Part 2
Taijiquan Performance from USKSF championship 1998
Taijiquan Performance from USKSF championship 1998