Kungfu-Wushu.org

 

Kung Fu VideosBaguazhang - Yin Baguazhang Applications by Bagua Master Zhu Baozhen:
  Description:

Demonstration of Yin Baguazhang Applications by Bagua Master Zhu Baozhen.


9196 people viewed Yin Baguazhang Applications by Bagua Master Zhu Baozhen before you.

Other Kung Fu Videos of the category - Baguazhang

Ba Gua Zhang Power Training by Alan Johnson (2 of 2)
Ba Gua Zhang Power Training by Alan Johnson (2 of 2)
Bagua fighting applications- Animal Style Techniques by Jerry Alan Johnson
Bagua fighting applications- Animal Style Techniques by Jerry Alan Johnson

Yin Fu Ba Gua Stance
Yin Fu Ba Gua Stance
The Chi Awaking Movements of Baguazhang by Erle-Part 1
The Chi Awaking Movements of Baguazhang by Erle-Part 1

The Chi Awaking Movements of Baguazhang by Erle-Part 4 - Unicorn Palm
The Chi Awaking Movements of Baguazhang by Erle-Part 4 - Unicorn Palm
The Chi Awaking Movements of Baguazhang by Erle-Part 2-Phoenix
The Chi Awaking Movements of Baguazhang by Erle-Part 2-Phoenix

Baguazhang and other kung fu systems being taught at Zi Ran Men Kung Fu Academy
Baguazhang and other kung fu systems being taught at Zi Ran Men Kung Fu Academy
BaGuaZhang Fighting Techniques by Grandmaster Sun Zhi Jun
BaGuaZhang Fighting Techniques by Grandmaster Sun Zhi Jun

Old Kung Fu masters demonstrating Bagua Zhang
Old Kung Fu masters demonstrating Bagua Zhang
The Chi Awaking Movements of Baguazhang by Erle-Part 3-Snake
The Chi Awaking Movements of Baguazhang by Erle-Part 3-Snake

Baguazhan sparring techniques by Bruce Frantzis
Baguazhan sparring techniques by Bruce Frantzis
Ba Gua Zhang Power Training by Alan Johnson (1 of 2)
Ba Gua Zhang Power Training by Alan Johnson (1 of 2)

Jet Li performing Bagua Zhang and Xing Yi Quan in the movie, The One
Jet Li performing Bagua Zhang and Xing Yi Quan in the movie, The One